Page 6 - Tocsan - Online Katalog 2020
P. 6

KALİTE


     Toplam Kalite Yönetimini benimseyen Tocsan AŞ, hammadde girişinden başlayarak ürün sevkiyatına kadar üretimin her aşamasında ,
     gerekli muayene ve ara kontrolleri yaparak kalite kontrolü sağlamaktadır.
     Hammadde analiz raporu ile gelen hammaddelerin kimyasal ve mekanik değerleri kontrol edilmektedir. Gelen hammaddeler ve sarf
     malzemeler kontrol edildikten ve onaylandıktan sonra üretime alınır. ERP Programı üzerinden lot numarası belirlenerek verilen üretim
     emirleri ve teknik şartnamelere göre üretime başlanır.
     Üretim aşamalarında ara kontrol ve muayene uygulamaları yapılmaktadır.
     Ürünlerde yapılan kontroller, testler ve sonuçlar ERP programı ile kayıt altına alınarak En 3.1 B Sertifikası hazırlanmaktadır.
     Kalite kontrol laboratuvarımızda kimyasal analiz test cihazı ile çinko kaplama tesisimizin kimyasalları düzenli olarak analiz edilmektedir.
     Kaplama kalınlık cihazı ile üretilen ürünlerin kaplama kalınlığı ölçülmektedir.
     Tocsan AŞ, 2016 yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine ve 2019 yılından beri ERP sistemine sahiptir.     QUALITY


     Adopting Total Quality Management, Tocsan AŞ provides quality control by making necessary inspections and interim checks at every
     stage of production from raw material procurement to product shipment.
     Chemical and mechanical values of the incoming raw materials with quality certificates are checked. After the incoming raw materials
     and consumables are checked and approved, they are put into production.
     Production is started according to technical specifications and lot number determined by ERP Program.
     Interim checks and inspection applications are carried out during the production stages.
     Controls, tests and results of the products are recorded with the ERP program and EN 3.1 B Certificate is prepared.
     In our quality control laboratory, the chemicals in our zinc plating facility are analyzed regularly with the chemical analysis test device.
     The coating thicknesses of the produced products are measured with the coating thickness device.
     Tocsan AŞ has ISO 9001 Quality Management System since 2016 and ERP System since 2019.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11